Photos taken by: INFORMATION SECTION

Pagpupulong kasama ang mga farmer-producer ng SEEDEX sa Rizal