Photos taken by: INFORMATION SECTION

Araw ng Magsasaka sa Sariaya