Photos taken by: INFORMATION SECTION

300 magsasaka dumalo sa Technical Briefing sa Lalawigan ng Quezon