Photos taken by: INFORMATION SECTION

Mga pagsasanay patungkol sa pagpapaunlad ng kakaw at kape, isinagawa sa Quezon