Tig-dalawang kalabaw ang natanggap ng mga magsasaka sa Cavite, Batangas, at Quezon, samantalang tig-isa naman sa Laguna at Rizal.

Ang pamamahaging ito ng mga kalabaw ay bahagi ng patuloy na pagtulong ng Kagawaran sa mga magsasaka para sa mas malakas at maunlad na pagsusulong ng organikong pagsasaka.

[Photos Courtesy of Organic Agriculture Program / Mr. Arn-arn Gonzales]