brown planthopper

Brown Planthopper (BPH)

  Ang brown planthopper (BPH) o kilala rin sa tawag na kayumangging ngusong kabayo o hanip sa palay ay isang uri ng peste na matatagpuan sa katawan ng palay na nag-uumpisa sa panahon ng pagsusuwi. Ang mataas na populasyon ng mga ito ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng itim na amag na makikita sa katawan – continue reading