Photos taken by: INFORMATION SECTION

Mga nominadong magtatanim ng prutas para sa Regional Gawad Saka Search, binisita