Tinipon ng #DACalabarzon Farm and Fisheries Clustering and Consolidation (F2C2) program katuwang ang Asian Development Bank sa pamamagitan ng PRIMEX ang mga opisyal at miyembro ng tatlong clusters mula sa Sariaya, Quezon para sa Capacity Building for Cluster Development Plan (CDP) Enhancement Writeshop noong ika-5 ng Marso.

Sumailalim sa pagpapalakas ng kanilang kasanayan sa paggamit ng enterprise assessment tools ang mga Agricultural Extension Workers ng Sariaya at Cluster Officers ng Sariaya Farmers Federation, High Value Crops of Sariaya, at Sariaya Corn Farmers Association. Inaasahang ang aktibidad ay makakatulong sa pagpapabuti at pagpapaunlad ng CDP ng mga kabilang na clusters para sa pagsasapinal ng mga ito.####