DA-4A promotes, boosts hybrid rice production thru community farming program

DA-4A promotes, boosts hybrid rice production thru community farming program

  “Nagkaro’n ng kalamidad—bagyo at mga peste—pero nakapag-ani pa rin kami. ‘Yong tatag ng hybrid [rice] ay tunay na nakahahanga.” Gerardo B. Cabasis, Nasugbu Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman and rice farmer, was optimistic about the Community Hybrid Rice Farming (CHRF) program of the Department of Agriculture IV-CALABARZON (DA-4A) Rice Banner Program during the – continue reading