Photos taken by: INFORMATION SECTION

Pagpaparangal sa mga natatanging AEW at mga LFT sa Luzon B Cluster