Photos taken by: INFORMATION SECTION

Cacao processing center sa Alabat, naitayo na