Upang agarang matugunan ang anumang isyu o concern patungkol sa Food Lane, maaari ring sagutan ang form sa link na: www.tiny.cc/DACLBRZN-FOODLANE