memorandum circular no. 5 series of 2020
ALAMIN: Mga Dapat Isaalang-alang sa Paghahatid ng Iba’t Ibang Produktong Pang-agrikultura Mula, Papunta, at Pagdaan sa Metro Manila

 

Para sa kumpletong impormasyon, basahin ang Memorandum Circular No. 5, Series of 2020 sa: http://bit.ly/DAMC5S2020

(DA-CALABARZON-RAFIS, Marso 2020)