There is no gallery selected or the gallery was deleted.


Isinulat ni Amylyn Rey-Castro
Kuha (Mga Larawan) nina Bryan Arcilla at Nataniel Bermudez

Ang Kagawaran ng Pagsasaka, sa pagtuon nito sa layuning patuloy na mabigyan ang mga Pilipino ng matatag, sapat, at abot-kayang mga produktong pang-agrikultura, ay nagsagawa ng information caravan para sa CALABARZON na may temang “Agrikultura para sa Pagbabago” noong Enero 31, 2018 sa Batangas Provincial Sports Complex, Batangas City.

Ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng Agriculture and Fisheries Information Division (AFID) at sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan ng Kagawaran ng Pagsasaka Rehiyon IV CALABARZON.

Sa kaniyang pambungad na pananalita, binigyang-diin ni Regional Executive Director Arnel V. de Mesa na ang nasabing pagtitipon ay nakaangkla sa apat na mahahalagang bagay na ayon kay Kalihim Emmanuel “Manny” F. Piñol ay higit na kailangang pagtuunan ng pansin para sa mas ikauunlad ng sakahan at pangisdaan. Ang mga ito ay ang teknolohiya, pautang, kalakal, at mekanisasyon.

“Tunay na kailangang malaman at maisapuso ng bawat isa sa inyo ang mga bagay na ito. Naniniwala kami na kapag sapat ang kaalaman ninyo hinggil dito, tiyak na mas maganda ang kahihinatnan ng ating buhay pagsasaka at pangingisda. Narito kami sa tuwina, kabalikat ninyo tungo sa hangaring makamit ang inyong pansariling kaunlaran at ng bayan,” sinabi ni Director de Mesa.

Samantala, ang naturang aktibidad ay naglalayong ipakilala at ipaliwanag sa mga magsasaka at mangingisda ang ilan sa mga bagong teknolohiyang pang-agrikultura, alamin ang kanilang mga saloobin, at ipabatid sa kanila ang iba pang mga kaalaman tungkol sa agrikultura.

Kaya naman, nagkaroon ng pagtuturo at bukas na talakayan (open forum) sa mga sumusunod na paksa: Public Hybrid Rice Technology ni Senior Science Research Specialist Richard D. Romanillos ng Philippine Rice Research Institute (PhilRice), Rice-Corn Blend ni Field Programs Operational Planning Division (FPOPD) Technical Consultant Candido B. Damo ng Kagawaran, Agricultural Credit ni Public Affairs and Communication Division Chief Emmalyn J. Guinto ng Agricultural Credit Policy Council (ACPC) ng Kagawaran, Malinis at Masaganang Karagatan (MMK) at Balik Sigla sa Ilog at Lawa (Basil) ni Chief Information Officer Nazario C. Briguera ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), at Mechanization ni Chief Science Research Specialist Rodolfo P. Estigoy ng Applied Communication Division ng Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization (PhilMech).

Nasa halos 2,000 ang nagsipagdalo rito na kinabibilangan ng mga magsasaka at mangingisda mula sa limang lalawigan sa rehiyon, kasama ang kanilang mga Provincial at City/Municipal Agriculturist at Program Coordinator; mga Assistant at Technical Regional Directors, mga Program Coordinator, mga Agricultural Program Coordinating Officer, at ilang mga Division Chief at Head ng CALABARZON; at mga attached agency at bureau ng Kagawaran.

Ang information caravan na ito ay isasagawa rin ng Kagawaran sa iba pang mga rehiyon sa bansa sa mga susunod na panahon.